Bestuur

Het bestuur komt iedere eerste woensdag van de maand in de Driestad bijeen voor een vergadering. Wanneer u contact wilt met één van de leden van het bestuur dan kunt u dit via de manager aanvragen.

Het bestuur van de Driestad bestaat uit de volgende personen:

Dhr R. Timmermans
Dhr R. Timmermansvoorzitter
Hoofd maintenance management bij Nederlandse Spoorwegen. Deskundigheid: algemene zaken, onderhoud, techniek. Nevenfuncties: voorzitter kenniskring materieelonderhoud Railforum.
Dhr. E. Donga
Dhr. E. Dongasecretaris
Bestuursadviseur en loco-secretaris bij Gemeente Nijkerk; Deskundigheid: overheidsbeleid, bestuurszaken. Nevenfuncties: bestuurslid Team2015 Leerdam, diverse functies binnen de Protestantse Kerk Leerdam.
Dhr. M. Verheijde
Dhr. M. Verheijdepenningmeester
Voormalig Financieel Specialist ABNAMRO; Doelgroepen: medici, vrije beroepers, directeur groot aandeelhouders en financieringen commercieel onroerend goed. Deskundigheid: financieel economisch
Dhr E. Bonsing
Dhr E. Bonsingvice voorzitter
Bedrijfsjurist Capgemini; Deskundigheid: juridische zaken, arbeidsvoorwaarden, privacy
Mw. J.B. Sanders
Mw. J.B. Sandersbestuurslid
Adviseur en projectontwikkelaar bij eigen bedrijf. Deskundigheid: woningcorporaties, woningbouw en woningbeheer. Nevenfuncties: commissariaten bij woningcorporaties

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Neem dan contact met ons via ons mail adres:  Info@driestad.nl