Bestuur

Het bestuur komt iedere eerste woensdag van de maand in de Driestad bijeen voor een vergadering. Wanneer u contact wilt met één van de leden van het bestuur dan kunt u dit via de manager aanvragen.

Het bestuur van de Driestad bestaat uit de volgende personen:

Dhr T. Lijten
Dhr T. Lijtenvoorzitter
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur KleinGeluk, Apeldoorn
en vicevoorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
Deskundigheid: strategie, vastgoed en financiën
Nevenfunctie: voorzitter Cultuurfonds Culemborg
Dhr. E. Donga
Dhr. E. Dongasecretaris
Manager ruimtelijke ontwikkeling bij de Gemeente West Betuwe; Deskundigheid: overheidsbeleid, bestuurszaken. Nevenfuncties: diverse functies binnen de Protestantse Kerk Leerdam.
Dhr E. Bonsing
Dhr E. Bonsingvice voorzitter
Bedrijfsjurist Capgemini; Deskundigheid: juridische zaken, arbeidsvoorwaarden, privacy
Mw. J.B. Sanders
Mw. J.B. Sandersbestuurslid
Adviseur en projectontwikkelaar bij eigen bedrijf. Deskundigheid: woningcorporaties, woningbouw en woningbeheer. Nevenfuncties: commissariaten bij woningcorporaties

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Neem dan contact met ons via ons mail adres:  Info@driestad.nl