Bestuur

Het bestuur komt iedere eerste woensdag van de maand in de Driestad bijeen voor een vergadering. Wanneer u contact wilt met één van de leden van het bestuur dan kunt u dit via de manager aanvragen.

Het bestuur van de Driestad bestaat uit de volgende personen:

Dhr R. Timmermans
Dhr R. Timmermansvoorzitter
Hoofd maintenance management bij Nederlandse Spoorwegen. Deskundigheid: algemene zaken, onderhoud, techniek. Nevenfuncties: voorzitter kenniskring materieelonderhoud Railforum.
Dhr. E. Donga
Dhr. E. Dongasecretaris
Bestuursadviseur en loco-secretaris bij Gemeente Nijkerk; Deskundigheid: overheidsbeleid, bestuurszaken. Nevenfuncties: bestuurslid Team2015 Leerdam, diverse functies binnen de Protestantse Kerk Leerdam.
Dhr. M. Verheijde
Dhr. M. Verheijdepenningmeester
Voormalig Financieel Specialist ABNAMRO; Doelgroepen: medici, vrije beroepers, directeur groot aandeelhouders en financieringen commercieel onroerend goed. Deskundigheid: financieel economisch
Dhr E. Bonsing
Dhr E. Bonsingvice voorzitter
Bedrijfsjurist Capgemini; Deskundigheid: juridische zaken, arbeidsvoorwaarden, privacy
Mw. J.B. Sanders
Mw. J.B. Sandersbestuurslid
Adviseur en projectontwikkelaar bij eigen bedrijf. Deskundigheid: woningcorporaties, woningbouw en woningbeheer. Nevenfuncties: commissariaten bij woningcorporaties

Nieuwe voorzitter gezocht

Stichting Wooncentrum De Driestad exploiteert een wooncentrum met 125 appartementen met sociale huren voor senioren in Culemborg. De Driestad wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit 5 onbezoldigde bestuursleden.

Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur van de huidige voorzitter is het bestuur is op zoek naar een voorzitter die affiniteit heeft met de doelstellingen van De Driestad en die het proces om De Driestad klaar te maken voor de toekomst kan leiden.

Voor meer informatie over de functie verwijzen wij naar de vacature pagina >

Belangstellenden worden verzocht hun belangstelling kenbaar te maken door een email met motivatie en CV te sturen naar secretaris@driestad.nl.

Het bestuur streeft er naar medio oktober gesprekken met kandidaten te houden.

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Neem dan contact met ons via ons mail adres:  Info@driestad.nl