Klachtenregeling

De Driestad heeft een interne klachtenregeling.

Bent over de manier waarop een medewerker van de Driestad uw vragen of verzoeken afhandelt of voelt u zich onbehoorlijk behandeld? Dan kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur van de Driestad die deze klachten afhandelt. De afhandeling van de klacht is vertrouwelijk en u krijgt een reactie binnen 10 werkdagen na indienen van de klacht. Het indienden van de klacht kan door middel van het invullen van het klachten formulier. Deze is bij het kantoor in de Driestad te verkrijgen of met de knop hier onder te downloaden.

Klachten formulier

U kunt het formulier opsturen naar:
dhr. E. Donga,
p/a Heimanslaan 16
4102 JA Culemborg

Voor klachten die niet de Driestad betreffen verwijzen wij u naar andere instanties. Informatie daarover kunt u inwinnen bij de manager van de Driestad.

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Neem dan contact met ons via ons mail adres:  Info@driestad.nl