Vacature – Penningmeester Stichting Wooncentrum De Driestad

Stichting Wooncentrum De Driestad exploiteert een wooncentrum met 125 appartementen met sociale huren voor senioren in Culemborg. De Driestad wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit 5 onbezoldigde bestuursleden.

De Driestad is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voor meer informatie over de functie verwijzen wij naar de onderstaande profielschets.

Belangstellenden worden verzocht hun belangstelling kenbaar te maken door een email met motivatie en CV te sturen naar secretaris@driestad.nl.

Download de vacature als PDF

Profielschets

Dit is De Driestad

Stichting Wooncentrum De Driestad exploiteert sinds 1973 een wooncentrum met 125 appartementen gelegen aan de Heimanslaan in de gemeente Culemborg. Het gebouw lig centraal in een woonwijk met alle voorzieningen dicht bij en omringd in het groen. De Driestad verhuurt de appartementen voor een huur die (ruim) onder de grens voor sociale huurwoningen ligt aan senioren, in de leeftijd van 60 jaar en ouder. De Driestad biedt zo aan senioren met een bescheiden beurs een veilig en prettig woonklimaat, waar zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De Driestad hanteert als uitgangspunt dat goed wonen ook mogelijk moet zijn voor mensen met bescheiden middelen. Door oog te hebben voor actuele ontwikkelingen rondom huisvesting voor ouderen, zorgvuldig en professioneel gebouwenbeheer en de juiste balans tussen kosten en kwaliteit staat een duurzame en gewilde woonvorm. De wooneenheden zijn verzorgd en comfortabel, de tuinen ronduit mooi en het gebouw keurig onderhouden.

De Driestad wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 5 onbezoldigde bestuursleden. De leiding over dagelijkse operationele werkzaamheden ten aanzien van bewoners, gebouwenbeheer en financiën si in handen van een algemeen manager. Deze geeft leiding aan drie medewerkers, een beheerder en twee technische medewerkers, en draagt zorg voor een effectieve en efficiënte organisatie van De Driestad. De algemeen manager heeft en houdt zicht op de ontwikkelingen van ouderenhuisvesting en het ontwikkelen van toekomstscenario’s  voor de woonvoorziening. Onder de streep is het doel een toekomstbestendige , stabiele woonvoorziening die kostendekkend draait. Het gevoerde financiële beleid wordt beoordeeld door een externe accountant, die jaarlijks een samenstellingsverklaring afgeeft.

Hoewel De Driestad geen woning coöperatie is, voelt zij zich verwant met het sociale huisvestingsdomein.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een strategische heroriëntatie, welke heeft geresulteerd in het besluit om, met het oog op de continuïteit van De Driestad, op zoek te gaan naar een fusiepartner. Naar verwachting leidt dit tot een fusie met een woningbouwcorporatie per 1 januari 2024.

Het bestuur.

Bij de vervulling van zijn taak houdt het bestuur rekening met het feit dat de stichting een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij weegt het bestuur de belangen van belang houders zoals huurders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en personeel af. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, worden algemene en specifieke eisen gesteld aan het bestuur als collectief en aan individuele leden.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden om voldoende complementariteit te bewerkstellingen.

Van elk bestuurslid worden de volgend kwaliteiten verwacht:

 • Affiniteit met de doelstellingen van de Driestad;
 • Analytisch vermogen (HBO of academisch denkniveau);
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • Maatschappelijke trends weten te vertalen naar gevolgen voor de organisatie;
 • In staat te werken in teamverband;
 • Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • Beschikken over voldoende tijd.

De penningmeester

Binnen het bestuur heeft de penningmeester specifieke taken met bijbehorende vereisten ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties. Daarnaast dient de penningmeester te voldoen aan de algemene profielschets voor de bestuursleden.

Voor de penningmeester zijn de aanvullende onderstaande functiekarakteristieken geformuleerd:

 • Het bewaken van de financiële huishouding van De Driestad en toezien op een onbelemmerde voortgang van de financiële aangelegenheden;
 • Het beheren van de financiële middelen van de organisatie passend bij de specifieke eisen welke een woninggebouw in eigen beheer daar aan stelt (zoals financiering en reserveren van middelen voor meerjarig onderhoud);
 • Eerstverantwoordelijke binnen het stichtingsbestuur voor het financiële beheer en de liquiditeitspositie van de stichting;
 • Toezien op een adequate financiële administratie, alsmede de totstandkoming van het financieel jaarverslag;
 • Het onderhouden van het contact met extern administrateur en accountant;

De deskundigheid van de penningmeester blijkt uit zijn/haar beschikking over de volgende kwaliteiten:

 • Bedrijfseconomische opleiding en deskundigheid op HBO-niveau;
 • Ervaring in bedrijfseconomische processen in een vastgoed-omgeving heeft voorkeur;
 • Communicatieve vaardigheid om financieel-economische zaken makkelijk te kunnen toelichten aan bewoners(commissie);
 • Vanuit de eigen positie als penningmeester kunnen functioneren als een teamplayer in het bestuur.

De tijdsbesteding van de penningmeester bedraagt gemiddeld 4 uur per week. Gelet op de uitkomsten van de bovengenoemde strategische heroriëntatie ligt hier een interessante klus voor ruim 1 jaar.

Belangstelling voor deze vacature?

Stuur dan een email met motivatie en CV naar secretaris@driestad.nl