Wonen in de Driestad voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een appartement in de Driestad moet u aan enkele voorwaarde voldoen.

De appartementen zijn ontworpen en geschikt voor bewoning door senioren.

De Driestad zal u dan ook vanaf 60+ uitnodigen om een appartement te komen bewonen.

U kunt zich vanzelfsprekend wel al op jongere leeftijd inschrijven maar u kunt dan geen appartement gaan bewonen.

De appartementen zijn geschikt voor één – of twee persoons huishoudens. U kan en mag niet met meer personen in een appartement wonen.

Alle appartementen in de Driestad vallen onder de sociale huurgrens.

Wij proberen als bestuur van De Driestad de huur zo te houden dat deze bereikbaar is voor senioren die een laag tot normaal inkomen hebben.

Dit houdt in dat uw inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs.  De inkomensgrens is gelijk aan die van de grens huurtoeslag.

Wij vragen dan ook, vrijblijvend, naar een recente verklaring van uw inkomen.

U kunt zich inschrijven bij De Driestad wanneer u woont in Culemborg dan wel een aantoonbare band heeft met Culemborg.

Het bestuur van wooncentrum De Driestad houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van deze criteria.

Wilt u meer informatie over wonen in de Driestad?

Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Contact