24 april j.l. is de wijkagent langs geweest voor een uitgebreide informatiemorgen. Er werd gesproken over veiligheid. We kregen tips voor veilig pinnen, over veiligheid in huis en nog heel veel andere tips. Het was een informatieve morgen.

Terug naar nieuws